Doping

Tüm Dopingler Ücretsizdir

limitsizservis.com dakikalar içinde kolayca emlak, vas?ta veya di?er kategorilerde ürün sat?p, kiralayabilece?iniz son derece etkili bir platform. Dopingler, herhangi bir anda milyonlarca aktif ilan bar?nd?ran bu etkili platformda ilan?n?z?n benzerlerinden farkl?la?mas?n? sa?lar. Böylece ilan?n?z çok daha fazla al?c? taraf?ndan görüntülenir ve daha h?zl? sonuca ula??rs?n?z*.

?lan?n?z seçece?iniz Doping ile;

 • Daha fazla potansiyel al?c?ya ula??r,
 • Daha fazla görüntülenir,
 • Daha h?zl? sat?l?r veya kiralan?r.

*Yapt???m?z analizler sonucu, Dopingli ilanlar?n Dopingsiz ilanlara göre kat kat fazla görüntülendi?ini tespit ettik.

Doping Etkileri ve Kullan?m Önerileri

 • Ma?aza Anasayfa Vitrin

  Kullan?m Önerileri:

  Ma?aza logonuzun, günde milyonlarca defa ziyaret edilen limitsizservis.com ana sayfas?ndaki ma?aza vitrininde ve Ma?azalar sayfas?ndaki ma?aza vitrinlerinde yer almas?n?, firma reklam?n?z? yapmak istiyorsan?z kullanabilirsiniz.

 • Anasayfa Vitrini

  Kullan?m Önerileri:

  Her gün limitsizservis.com’ u ziyaret eden milyonlarca ki?iye ula?mak, satmak/kiralamak istedi?iniz ilan?n?z?n veya ürününüzün görüntülenmesini, bilinirli?ini artt?rmak için kullanabilirsiniz.

 • Kategori Vitrini

  Kullan?m Önerileri:

  ?lan?n?z? veya ürününüzü kendi kategorisinin vitrin bölümünde sergilemek için kullanabilirsiniz. Mesela, Kategori Vitrini ald???n?z ev ilan?n?z Emlak Kategori Vitrini ile birlikte Konut Kategori Vitrini’nde de görüntülenir.

 • Küçük Foto?raf

  Kullan?m Önerileri:

  ?lan?n?z arama sonuç listelerinin her sayfas?nda yer alan onlarca ilan aras?ndan küçük foto?raf? ile farkl?la?s?n, foto?rafs?z di?er ilanlara göre daha çok görüntülensin istiyorsan?z kullanabilirsiniz. Üstelik bu Doping ilan özelli?i olarak ilan?n?z?n yay?nda kald??? süre boyunca devam eder.

 • Üst S?raday?m

  Kullan?m Önerileri:

  ?lan?n?z, ilan giri? tarihiniz geçtikçe arama listelerinde gerileyebilir. ?lan?n?z?n Doping süresi boyunca arama listelerinin en üstünde kalarak daha fazla görüntülenmesi için kullanabilirsiniz.

 • Kal?n Yaz? & Renk...

  Kullan?m Önerileri:

  ?lan?n?z arama sonuç listelerinin her sayfas?nda yer alan onlarca ilan aras?ndan kal?nla?t?r?lm?? ilan ba?l??? ve renkli çerçevesiyle farkl?la?s?n ve benzer ilanlara göre daha çok görüntülensin istiyorsan?z kullanabilirsiniz. Üstelik bu Doping ilan özelli?i olarak ilan?n?z?n yay?nda kald??? süre boyunca devam eder.

 • Güncelim Dopingi

  Kullan?m Önerileri:

  ?lan?n?z? yay?na alal? çok oldu fakat satmaya eliniz gitmedi veya ilan?n?z? satmaktan vazgeçip sonra tekrar satmaya karar verdiniz. Bu gibi durumlarda ilan tarihinizi güncelleyerek ilan?n?z?n hala güncel oldu?unu göstermek ve takipçilerini kaybetmemek için kullanabilirsiniz.

 • Acil Acil

  Kullan?m Önerileri:

  ?lan veya ürününüzü hiç vakit kaybetmeden satmak veya kiralamak istiyorsan?z kullanabilirsiniz. ?lan?n?z ana sayfa sol menüde yer alan özel kategorilerden "Acil Acil" içinde yer al?r.

 • Fiyat? Dü?enler

  Kullan?m Önerileri:

  ?lan veya ürün fiyat?nda indirim yapman?z halinde kullanabilirsiniz. Böylece ilan?n?z ana sayfa sol menüde yer alan özel kategorilerden “Fiyat? Dü?enler” içinde yer al?r. Arama sonuç listelerinde ilan ba?l???n?z?n yan?nda da “F?rsat Ürünü” ikonu yer alarak indirimli ilan/ürün arayanlar?n dikkatini çeker.

 • Ma?aza Kategori Vitrin

  Kullan?m Önerileri:

  Faaliyet gösterdi?iniz kategoride ma?azan?z?n bilinirli?ini artt?rmak için yard?mc? olur. Logonuz faaliyet gösterdi?iniz kategori sayfas?nda yer alan ma?aza vitrin bölümünde görüntülenir. Emlak sektör / Vas?ta gibi kategorilerin ma?aza vitrinlerinde görüntülenmek isterseniz kullanabilirsiniz.

ilanver